Emésztő- és iszapkezelő rendszer a Clearfox® „Nitro System” -től

Szennyvíz összetétele:

A modern gazdálkodási gyakorlatban összetett, dinamikus kihívást jelentő vállalkozás a szennyvízkezelés. A bejövő iszap saját, valamint a biogázüzemek fermentációs maradványait képezi, amelyek az anaerob emésztés során a  biomasszából a gáz és a villamos energia termelése során keletkezik.

A Clearfox Nitro rendszer képes eltávolítani a nitrogént a folyékony iszapról úgy, hogy a kezelt iszapot továbbra is el lehet hasznosítani a nitrogénre érzékeny övezeteken belüli földterületeken – ezáltal elkerülhető az iszapnak a gazdaságból történő elszállítása.

 

A ClearFox® tartályrendszer előnyei

Alacsony beruházási költségek

Kulcsrakész rendszerek (“Plug and Play”)

Moduláris kialakítás (a különféle modulok igény szerint kombinálhatók)

Magas szintű tisztítási teljesítmény (TS, CSB, BSB5, NH4N, NO3N esetén)

Alkalmazkodik a terheléshez, így a teljesítmény szinte független a terhelés változásától

Stabil tisztítási teljesítmény

Robusztus működés és alacsony karbantartás és működési költségek

Biztonságos tervezés az egyszerű bővítési lehetőségeknek

Kisebb környezeti hatás, nagyobb vízvédelem alacsonyabb kibocsátási értékekkel

Érthető operatív menedzsment => a meglévő személyzet könnyen képes kezelni az oktatás és képzés megszerzése után

A teszteket a PIA tesztelő intézet és az SGS elemző laboratórium hitelesítette Aachenben

Szennyvíz tulajdonságai:

Ezek a típus erősen szennyezett, melyben magas a nitrogénvegyületek aránya, amelyek a talajvízbe / felszíni vizekbe történő felhalmozódás nélkül nem kerülhetnek ki. Ezért kifejlesztettünk egy könnyen karbantartható és robusztus megoldást, amelynek segítségével ezek a szennyvízek kezelhetők.

Az ilyen típusú szennyvíz kezelési lehetőségei iránti jövőbeli kereslet növekedni fog a szabályozások következtében.

Megoldásunk, az innovatív ClearFox® moduláris “de-Nitro” konténeres szennyvíztisztító

Ez a tisztítási technológia, a széntartalmú vegyületekhez viszonyítva magas nitrogéntartalmú szennyvízkezelést nyújt. A hangsúly egy egyszerű, megoldás-alapú technológiára összpontosul, hosszú távon alacsony működési költségekkel. A rendszer rugalmasan alkalmazkodik az ügyfél igényeihez és  alkalmazása könnyen testreszabható.

A rendszer egyes tisztító moduljait évek óta használják világszerte, és számos ipari alkalmazásban. A ClearFox® tartálymodulok különböző műszaki alkatrészekből állnak, hogy fizikai, kémiai és biológiai kezelést érjenek el a folyadékfázis alatt. Az összes alkatrészt gyárilag moduláris konténerekbe telepítik, gyári körülmények között, és a németországi gyárban tesztelik, a vonatkozó ipari szabványok szerint. Ez költségmegtakarítást eredményez, és minimálisra csökkenti az építkezésen nyújtott szolgáltatásokat, mivel a „Plug & Play” moduláris rendszernek köszönhetően a telepítés és az üzembe helyezés során sokkal kevesebb időt töltenek a helyszínen.

A teljes rendszer teljesen automatikusan működik, és a házon belüli laboratóriumunk által elvégzett tesztek lehetővé teszik a teljes rendszer optimalizálását az adott szennyvíz összetételére. A tipikus összegparaméterek (BOD5, COD, N, P, oTS) annyira csökkenthetők, hogy a kezelt szennyvíz közvetlenül a befogadó vizekbe vagy a nyilvános csatornába kerülhessen. A tisztítási folyamat során keletkező maradékok (vastag és vékony iszap) dehidratálhatók, utóerjeszthetők és / vagy közvetlenül műtrágyaként újrahasznosíthatók.

Ez a rendszer adaptálható a változó körülményekhez, és a moduláris kialakításnak köszönhetően rendszere bővíthető és optimalizálható további tisztítási célokra.

A ClearFox® tartályüzemeket független szennyvízvizsgáló intézetek tesztelték és tanúsították. A biológiailag hatékony modulok a  nagy teljesítményük mellett robusztus, egyszerű és alacsony karbantartási műveletnek bizonyultak.

Alkalmazási leírás, az iszapkezelő üzem funkcionális leírása

A meglévő tartályinfrastruktúrában, melyben a kitermelésből származó iszapot tárolják, külön-külön elválasztható két iszaptartó partíció van. Az egy tartályos válaszfal a nyers iszap tárolására szolgál, ahol a hatékony ülepedés megtörtént. A második válaszfal a hígtrágya tárolásához szükséges az elválasztás (1. lépés) után. Az első tartálytól eltérően, a második tartály tartalmát keverőgépekkel folyamatosan mozgatják. Ezek a válaszfalak vagy tartályok közvetlen hatással vannak a rendszer általános tisztítási szintjére.

Hígtrágyakezelés 1. lépés: A szennyvíz mechanikai tisztításával történik, elsősorban a szilárd anyagok elkülönítése, valamint az iszaptartályban történő összegyűjtés és tárolás céljából. A nagyjából tisztított felülúszó szennyvíz a finom iszap elválasztó partícióban tárolódik

A szuszpenziókezelés 2. lépés: A zavaros partícióból származó szuszpendált anyagot tartalmazó a sűrítőbe pumpálják, majd kezelik. A sűrítőben csapadékot és flokkulánsokat adunk a sűrítési folyamat fokozására. Ezek az anyagok elősegítik az iszappehely kialakítását, amelyet később könnyebben lehet elválasztani. A kapott iszapot eljuttatják az elválasztóba, ahol tovább kezelik. Ezek a szilárd anyagok felhasználhatók műtrágyaként vagy erjesztési folyamatokhoz.

A szuszpenziókezelés 3. lépése: Az elválasztás után a nyomáscsökkentő flotáció (DAF: Oldott Air Flotation) következik. A polimer előállító állomáson olyan segédanyagokat állítanak elő, amelyek elősegítik a kicsapódási / flokkulációs és flotációs folyamatot. Ezeket adagolószivattyúkkal automatikusan hozzáadják a bejövő szennyvízhez. A többfázisú szivattyú gondoskodik arról, hogy a vízáram állandóan telített legyen a levegővel, majd egy visszakeringető folyamat révén visszatérjen a reaktorba.
Kicsapószerek / flokkulánsok hozzáadása a folyékony fázisban diszpergált részecskék (szilárd részecskék, cseppek, molekulák, ionok) összekapcsolásához és nagyobb flokkok képződéséhez vezet. A nyomáskibocsátás olyan mikro légbuborékokat hoz létre, amelyek alulról felfelé emelkednek, és felfelé hordozzák a képződött iszappehelyeket (flotátumot), ahol felhalmozódnak a reaktor felső részén. A lebegő úszóiszapot elválasztják és továbbítják a tartályba. A flotáció és a kémiai kezelés általában két vagy három szakaszból áll. Az első szakaszban a jelenlévő nitrogén és foszfor egy részét kémiailag megkötik és finom szemcsékkel elválasztják. Az ilyen iszapot általában műtrágyaként újrahasznosítják megfelelő polimerek hozzáadásával. A tisztított vizet visszahúzzák és a rögzített ágyú reaktor tartályába áramoltatják.

Hígtrágyakezelés 4. lépés: A rögzített ágyú reaktorban a folyamat hidraulikusan kiegyensúlyozott, állandóan víz alá merülő és szellőztetett annak biztosítása érdekében, hogy a tisztítóhatású mikroorganizmusok lerakódjanak és biofilmet képezzenek a felületen. A kaszkádos rögzített ágyrendszert különösen úgy tervezték, hogy biztosítsa a szennyvíz optimális áramlási útját egymást követő különböző, rögzített ággyal rendelkező területeken. Ennek eredményeként a mikroorganizmusok hatékonyan alkalmazkodnak a szennyvízterheléshez, és kiegyensúlyozott tisztítási teljesítmény érhető el a biológiai oxigénigény (BOD5) és a kémiai oxigénigény (COD) szempontjából, szinte függetlenül a terhelés ingadozásától. Erre az eljárásra van szükség az ammónium és a szerves nitrogén átalakulásának felgyorsításához a későbbi biosztatikumokban.

Hígtrágyakezelés 5. lépés: A fennmaradó szennyvíz áthalad a lamellás letisztító tartályon, hogy elválaszthassuk a rögzített ágyú rendszerben képződött másodlagos iszapot. Ezt az iszapot ismét vissza vezetjük az iszaptároló tartályba.

Hígtrágyakezelés 6. lépés: Az 5. lépéshez hasonló további rögzített ágyú reaktormodulban a nitrogént baktériumok felhasználásával bontják le ideálisan megtervezett környezeti feltételek mellett. A nitrogént, amely sokkal koncentráltabb, mint a háztartási szennyvíz, speciálisan kifejlesztett szilárd anyagokkal bontják le (nitrifikáció és ammóniás). Ez a testreszabott felület és a levegőztetés maximalizálja a nitrogént átalakító baktériumok lebomlásának sebességét. 1 kg-nál több ammónium-nitrogén (NH4-N) konverziós arányt lehet elérni a reaktor térfogatában m3-enként. A szennyvízáramlás ismét optimalizálva van annak biztosítása érdekében, hogy a kaszkádos rögzített ágyfelületekhez csatlakoztatott mikroorganizmusok hatékonyan alkalmazkodjanak a szennyvízterheléshez, és a nitrátok kiegyensúlyozott tisztítási teljesítményét szinte a terhelés ingadozásaitól függetlenül érjék el.

Hígtrágyakezelés 7. lépés: A rögzített ágyú reaktorban (N) képződött nitrátos szennyvíz most a szivattyúval visszakerül a második tartópartícióba vagy tartályba a keverővel (denitrifikáló tartály). Ebben a finom, nyers iszaptartályban a zagyban lévő szénvegyületek elősegítik a denitrifikációs folyamatot, amely lehetővé teszi a visszatért nitrátban gazdag szennyvíz természetes oxidációját és oxidációs körülmények közötti (N-oxigénellátás nélküli) N2 nitrogénává alakítását, valamint a nyers szennyvíz előzetes tisztítását. Az N2 elemi nitrogén teljesen biztonságos és éghajlattól független, mivel a légkör természetesen a nitrogéngáz 78% -át teszi ki. A folyamat tehát egy teljesen természetes reakció, amelyet a műszakilag létrehozott környezeti feltételek felhasználásával optimalizáltak és felgyorsítottak. Az N rögzített ágyú reaktorokban viszonylag kevés iszap halmozódik fel, szemben a C rögzített ágyú reaktorokkal, melyeket figyelmen kívül lehet hagyni.

A mechanikusan és teljesen biológiailag tisztított szennyvíz a legközelebbi befogadó vízrendszerbe, a csatornába vezethető, vagy öntözésre használható. Az iszaptárolásból származó szilárd anyagok és iszapok műtrágyaként is használhatják. Alternatív megoldásként komposztálhatók vagy száríthatók és forgalmazhatók. A moduláris felépítés lehetővé teszi az egyes egységek szabad kombinálhatóságát vagy kiegészítését.

 

Tömegáramok, iszapgyűjtés, folyékony fázis


Ez a séma egy egyszeri elméletet jelent, az alábbiak figyelembevételével:

a) a felülúszó kék vizet visszajuttatják a az első pontba, melyet a végén a folyadékfázishoz kell adni.
Így 85-90% víz és 10-15% iszap- térfogat eloszlást ​​eredményez végül a víztelenítés mértékétől vagy a kapott szilárd anyagok további felhasználásától és a helyszíni lehetőségektől függően.

b) a légfázis N vagy C tömeg arányú, amely éghajlatbarát és szagmentes, mivel az N2 a normál levegő 78% -át teszi ki.

c) a tárolótartály egy része felhasználható a bevezetés előtt is hatékony reakciómennyiségként. Itt történik az iszap sűrűsödése, denitrifikálása és a C lebomlása (a CO2 vesztesége a gázfázisban).

Lépjen velünk kapcsolatba

Érdekli Önt egy egyedi árajánlat? Keressen minket, hogy átbeszélhessük igényeit.

Menü