Emésztő- és iszapkezelő rendszer a Clearfox® „Nitro System” -től

Szennyvíz összetétele:

A modern gazdálkodási gyakorlatban összetett, dinamikus kihívást jelentő vállalkozás a szennyvízkezelés. A bejövő iszap saját, valamint a biogázüzemek fermentációs maradványait képezi, amelyek az anaerob emésztés során a  biomasszából a gáz és a villamos energia termelése során keletkezik.

A Clearfox Nitro rendszer képes eltávolítani a nitrogént a folyékony iszapról úgy, hogy a kezelt iszapot továbbra is el lehet hasznosítani a nitrogénre érzékeny övezeteken belüli földterületeken – ezáltal elkerülhető az iszapnak a gazdaságból történő elszállítása.

 

A ClearFox® tartályrendszer előnyei

Alacsony beruházási költségek

Kulcsrakész rendszerek (“Plug and Play”)

Moduláris kialakítás (a különféle modulok igény szerint kombinálhatók)

Magas szintű tisztítási teljesítmény (TS, CSB, BSB5, NH4N, NO3N esetén)

Alkalmazkodik a terheléshez, így a teljesítmény szinte független a terhelés változásától

Stabil tisztítási teljesítmény

Robusztus működés és alacsony karbantartás és működési költségek

containerised wastewater treatment plants

Biztonságos tervezés az egyszerű bővítési lehetőségeknek

Kisebb környezeti hatás, nagyobb vízvédelem alacsonyabb kibocsátási értékekkel

Érthető operatív menedzsment => a meglévő személyzet könnyen képes kezelni az oktatás és képzés megszerzése után

A teszteket a PIA tesztelő intézet és az SGS elemző laboratórium hitelesítette Aachenben

Szennyvíz tulajdonságai:

Ezek a típus erősen szennyezett, melyben magas a nitrogénvegyületek aránya, amelyek a talajvízbe / felszíni vizekbe történő felhalmozódás nélkül nem kerülhetnek ki. Ezért kifejlesztettünk egy könnyen karbantartható és robusztus megoldást, amelynek segítségével ezek a szennyvízek kezelhetők.

Az ilyen típusú szennyvíz kezelési lehetőségei iránti jövőbeli kereslet növekedni fog a szabályozások következtében.

Megoldásunk, az innovatív ClearFox® moduláris “de-Nitro” konténeres szennyvíztisztító

Ez a tisztítási technológia, a széntartalmú vegyületekhez viszonyítva magas nitrogéntartalmú szennyvízkezelést nyújt. A hangsúly egy egyszerű, megoldás-alapú technológiára összpontosul, hosszú távon alacsony működési költségekkel. A rendszer rugalmasan alkalmazkodik az ügyfél igényeihez és  alkalmazása könnyen testreszabható.

A rendszer egyes tisztító moduljait évek óta használják világszerte, és számos ipari alkalmazásban. A ClearFox® tartálymodulok különböző műszaki alkatrészekből állnak, hogy fizikai, kémiai és biológiai kezelést érjenek el a folyadékfázis alatt. Az összes alkatrészt gyárilag moduláris konténerekbe telepítik, gyári körülmények között, és a németországi gyárban tesztelik, a vonatkozó ipari szabványok szerint. Ez költségmegtakarítást eredményez, és minimálisra csökkenti az építkezésen nyújtott szolgáltatásokat, mivel a „Plug & Play” moduláris rendszernek köszönhetően a telepítés és az üzembe helyezés során sokkal kevesebb időt töltenek a helyszínen.

A teljes rendszer teljesen automatikusan működik, és a házon belüli laboratóriumunk által elvégzett tesztek lehetővé teszik a teljes rendszer optimalizálását az adott szennyvíz összetételére. A tipikus összegparaméterek (BOD5, COD, N, P, oTS) annyira csökkenthetők, hogy a kezelt szennyvíz közvetlenül a befogadó vizekbe vagy a nyilvános csatornába kerülhessen. A tisztítási folyamat során keletkező maradékok (vastag és vékony iszap) dehidratálhatók, utóerjeszthetők és / vagy közvetlenül műtrágyaként újrahasznosíthatók.

Ez a rendszer adaptálható a változó körülményekhez, és a moduláris kialakításnak köszönhetően rendszere bővíthető és optimalizálható további tisztítási célokra.

A ClearFox® tartályüzemeket független szennyvízvizsgáló intézetek tesztelték és tanúsították. A biológiailag hatékony modulok a  nagy teljesítményük mellett robusztus, egyszerű és alacsony karbantartási műveletnek bizonyultak.

Alkalmazási leírás, az iszapkezelő üzem funkcionális leírása

A meglévő tartályinfrastruktúrában, melyben a kitermelésből származó iszapot tárolják, külön-külön elválasztható két iszaptartó partíció van. Az egy tartályos válaszfal a nyers iszap tárolására szolgál, ahol a hatékony ülepedés megtörtént. A második válaszfal a hígtrágya tárolásához szükséges az elválasztás (1. lépés) után. Az első tartálytól eltérően, a második tartály tartalmát keverőgépekkel folyamatosan mozgatják. Ezek a válaszfalak vagy tartályok közvetlen hatással vannak a rendszer általános tisztítási szintjére.

Hígtrágyakezelés 1. lépés: A szennyvíz mechanikai tisztításával történik, elsősorban a szilárd anyagok elkülönítése, valamint az iszaptartályban történő összegyűjtés és tárolás céljából. A nagyjából tisztított felülúszó szennyvíz a finom iszap elválasztó partícióban tárolódik

A szuszpenziókezelés 2. lépés: A zavaros partícióból származó szuszpendált anyagot tartalmazó a sűrítőbe pumpálják, majd kezelik. A sűrítőben csapadékot és flokkulánsokat adunk a sűrítési folyamat fokozására. Ezek az anyagok elősegítik az iszappehely kialakítását, amelyet később könnyebben lehet elválasztani. A kapott iszapot eljuttatják az elválasztóba, ahol tovább kezelik. Ezek a szilárd anyagok felhasználhatók műtrágyaként vagy erjesztési folyamatokhoz.

A szuszpenziókezelés 3. lépése: Az elválasztás után a nyomáscsökkentő flotáció (DAF: Oldott Air Flotation) következik. A polimer előállító állomáson olyan segédanyagokat állítanak elő, amelyek elősegítik a kicsapódási / flokkulációs és flotációs folyamatot. Ezeket adagolószivattyúkkal automatikusan hozzáadják a bejövő szennyvízhez. A többfázisú szivattyú gondoskodik arról, hogy a vízáram állandóan telített legyen a levegővel, majd egy visszakeringető folyamat révén visszatérjen a reaktorba.
Kicsapószerek / flokkulánsok hozzáadása a folyékony fázisban diszpergált részecskék (szilárd részecskék, cseppek, molekulák, ionok) összekapcsolásához és nagyobb flokkok képződéséhez vezet. A nyomáskibocsátás olyan mikro légbuborékokat hoz létre, amelyek alulról felfelé emelkednek, és felfelé hordozzák a képződött iszappehelyeket (flotátumot), ahol felhalmozódnak a reaktor felső részén. A lebegő úszóiszapot elválasztják és továbbítják a tartályba. A flotáció és a kémiai kezelés általában két vagy három szakaszból áll. Az első szakaszban a jelenlévő nitrogén és foszfor egy részét kémiailag megkötik és finom szemcsékkel elválasztják. Az ilyen iszapot általában műtrágyaként újrahasznosítják megfelelő polimerek hozzáadásával. A tisztított vizet visszahúzzák és a rögzített ágyú reaktor tartályába áramoltatják.

Hígtrágyakezelés 4. lépés: A rögzített ágyú reaktorban a folyamat hidraulikusan kiegyensúlyozott, állandóan víz alá merülő és szellőztetett annak biztosítása érdekében, hogy a tisztítóhatású mikroorganizmusok lerakódjanak és biofilmet képezzenek a felületen. A kaszkádos rögzített ágyrendszert különösen úgy tervezték, hogy biztosítsa a szennyvíz optimális áramlási útját egymást követő különböző, rögzített ággyal rendelkező területeken. Ennek eredményeként a mikroorganizmusok hatékonyan alkalmazkodnak a szennyvízterheléshez, és kiegyensúlyozott tisztítási teljesítmény érhető el a biológiai oxigénigény (BOD5) és a kémiai oxigénigény (COD) szempontjából, szinte függetlenül a terhelés ingadozásától. Erre az eljárásra van szükség az ammónium és a szerves nitrogén átalakulásának felgyorsításához a későbbi biosztatikumokban.

Hígtrágyakezelés 5. lépés: A fennmaradó szennyvíz áthalad a lamellás letisztító tartályon, hogy elválaszthassuk a rögzített ágyú rendszerben képződött másodlagos iszapot. Ezt az iszapot ismét vissza vezetjük az iszaptároló tartályba.

Hígtrágyakezelés 6. lépés: Az 5. lépéshez hasonló további rögzített ágyú reaktormodulban a nitrogént baktériumok felhasználásával bontják le ideálisan megtervezett környezeti feltételek mellett. A nitrogént, amely sokkal koncentráltabb, mint a háztartási szennyvíz, speciálisan kifejlesztett szilárd anyagokkal bontják le (nitrifikáció és ammóniás). Ez a testreszabott felület és a levegőztetés maximalizálja a nitrogént átalakító baktériumok lebomlásának sebességét. 1 kg-nál több ammónium-nitrogén (NH4-N) konverziós arányt lehet elérni a reaktor térfogatában m3-enként. A szennyvízáramlás ismét optimalizálva van annak biztosítása érdekében, hogy a kaszkádos rögzített ágyfelületekhez csatlakoztatott mikroorganizmusok hatékonyan alkalmazkodjanak a szennyvízterheléshez, és a nitrátok kiegyensúlyozott tisztítási teljesítményét szinte a terhelés ingadozásaitól függetlenül érjék el.

Hígtrágyakezelés 7. lépés: A rögzített ágyú reaktorban (N) képződött nitrátos szennyvíz most a szivattyúval visszakerül a második tartópartícióba vagy tartályba a keverővel (denitrifikáló tartály). Ebben a finom, nyers iszaptartályban a zagyban lévő szénvegyületek elősegítik a denitrifikációs folyamatot, amely lehetővé teszi a visszatért nitrátban gazdag szennyvíz természetes oxidációját és oxidációs körülmények közötti (N-oxigénellátás nélküli) N2 nitrogénává alakítását, valamint a nyers szennyvíz előzetes tisztítását. Az N2 elemi nitrogén teljesen biztonságos és éghajlattól független, mivel a légkör természetesen a nitrogéngáz 78% -át teszi ki. A folyamat tehát egy teljesen természetes reakció, amelyet a műszakilag létrehozott környezeti feltételek felhasználásával optimalizáltak és felgyorsítottak. Az N rögzített ágyú reaktorokban viszonylag kevés iszap halmozódik fel, szemben a C rögzített ágyú reaktorokkal, melyeket figyelmen kívül lehet hagyni.

A mechanikusan és teljesen biológiailag tisztított szennyvíz a legközelebbi befogadó vízrendszerbe, a csatornába vezethető, vagy öntözésre használható. Az iszaptárolásból származó szilárd anyagok és iszapok műtrágyaként is használhatják. Alternatív megoldásként komposztálhatók vagy száríthatók és forgalmazhatók. A moduláris felépítés lehetővé teszi az egyes egységek szabad kombinálhatóságát vagy kiegészítését.

 

Tömegáramok, iszapgyűjtés, folyékony fázis


Ez a séma egy egyszeri elméletet jelent, az alábbiak figyelembevételével:

a) a felülúszó kék vizet visszajuttatják a az első pontba, melyet a végén a folyadékfázishoz kell adni.
Így 85-90% víz és 10-15% iszap- térfogat eloszlást ​​eredményez végül a víztelenítés mértékétől vagy a kapott szilárd anyagok további felhasználásától és a helyszíni lehetőségektől függően.

b) a légfázis N vagy C tömeg arányú, amely éghajlatbarát és szagmentes, mivel az N2 a normál levegő 78% -át teszi ki.

c) a tárolótartály egy része felhasználható a bevezetés előtt is hatékony reakciómennyiségként. Itt történik az iszap sűrűsödése, denitrifikálása és a C lebomlása (a CO2 vesztesége a gázfázisban).

Lépjen velünk kapcsolatba

Érdekli Önt egy egyedi árajánlat? Keressen minket, hogy átbeszélhessük igényeit.

Menu